Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt Van der Schoor & Partners geen aansprakelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Concept en realisatie website: Het concept en de uitvoering van deze website zijn verzorgd door Danielle Piasecki-van Lit en NL34.